M. Halistin KUKUL

KINAYANLARI KINIYORUM

Şanlı Türk Ordusu, 09 Ekim 2019 saat 16.00’dan îtibâren,”Barış Pınarı Harekâtı” adı altında, vicdânî, hukukî, medenî ve insanî bir tavırla, bütün dünyaya ilân ederek, kendi vatanının sınırlarını korumak maksadıyla Suriye’nin kuzeyinde bir ‘sefere’ çıkmış ve bölgeyi, bütün terörist  unsurlardan temizlemeye başlamış ve geçen zaman içersinde, başarılı bir şekilde oldukça  büyük bir kısmını da temizlemiştir.

      O kadar ki; yerli halka zerrece zarar verilmediği gibi, Türk merhametinin bir tezâhürü olarak her türlü yardımı da yapıp, mazlum ve mağdurlara şefkat elini uzatmıştır. Allah yâr ve yardımcısı olsun!..

     Şimdi siz...

     Târih bilmez, merhametsizler gürûhu...siz, kalkmış, bu meşrû müdâhaleyi tek tek veya topluca kınıyorsunuz, öyle mi?

    Kaatiller sürüsü teröristleri kınamıyorsunuz da, terörizmi önlemeye çalışanları, mâsûm insanların ölmesine engel olanları kınıyorsunuz öyle mi?

      Meselâ siz; “Türkler insan değildir. Onlara zehirli gaz kullanılabilir” diyen İngiltere Başbakanı Churchill neslinden değil misiniz? Sömürdüğünüz yerlerde, Avusturalya’dan Hindistan’a kadar döktüğünüz kanın hesabını vermek cesâretiniz var mı?  Siz mi Türkleri kınıyorsunuz?

     Meselâ; siz, Hiroşima ve Nakazaki’de 135 bin kişiyi vahşîce katleden ABD’liler değil misiniz?  Vietnam’da, Irak’ta akıttığınız kan, sizi boğmayacak mı sanıyorsunuz? Kızılderililer’e ve Zenciler’e yaptığınız zulümler yanınıza kâr mı kalacak sanıyorsunuz?

     Eski Dışişleri Bakanınız Madeleine Albright’ın, 1990-1991’de vuku bulan Birinci Körfez Savaşı sırasında Irak’a uygulanan ambargo üzerine söylediği şu dehşet verici sözler hangi insanlıkla ifade edilebilir?

         Demişti ki: “Irak’ta 500 bin çocuk öldürdük. Zafer için gerekliydi. Buna değdi”. Bu sözlerden, içinizde utanan hiç mi bir kimse yoktur? “500 bin çocuğu öldürmek, birkaç varil petrol için değdi mi? Bu mu insanlığınız? Siz mi, biz Türkleri kınıyorsunuz?

     Hocalı katliamının bânisi, binlerce Müslüman Türk’ü hayvan vagonlarında sürüterek-çürüterek Sibirya’ya ölüme gönderen Rusya, p(i)lânlarınıza, hâlâ tuzaklarla mı devamdasınız? Niçin seyirdesiniz? Neyin peşindesiniz?

      Hiçbirinizin anlayışında, niçin, “insanlık” için hiçbir insaf numûnesi bulunmamaktadır?

      Sen F(ı)ransa!..K(ı)ralını esâretten kurtaran Muhteşem Süleyman Kanunî’yi hatırlamıyor musun?  Ne kadar nankörmüşsün!..Ya, Cezayir’de iki milyon insanın kaatili olmaktan kurtulduğunu mu sanıyorsun? Ruanda’da yaptıkların/yaptırdıkların unutuldu mu? Sen mi bizi kınıyorsun?

      Ya sen, bundan beşyüz sene önce, İspanya’nın katliamlarından kaçarak Türk’e sığınan ve Türk’ün merhametinin seni kucakladığı Yahudi devletinin mensupları, o İspanyolları ve sizin atalarınızı fırınlarında yakan Almanları unuttunuz mu? Ve sen, Almanya, fırınlarda yaktığın Yahudilerle ilgili bir pişmanlığın var mı? Sen de mi bizi kınıyorsun?

     Dünyanın büyük güçlerinden biri olarak kendini gösteren Çin, Uygur Türkleri’ne yaptığın zulümleri,  bir defalığına BM’de sessiz kalman asla örtemeyecektir!..”Büyük güç”, haksızlığa her zaman ve her yerde karşı çıkmakla mümkündür. Adâletsizlikle zulüm bir arada bulunmaz!..

 

       Ah şu gönülden bağlı olup kardeş dediğimiz Arap Birliği mensubu Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Lübnan... vesâire devletler, siz de mi, sizi sömürenlerinizle el ele verip, bizi kınıyorsunuz? Sizi sömürenleri kınadığımdan milyar misli sizi kınıyorum; size yazıklar olsun!..

       Ya sen Filistin!..Sana, vay ki, vay!..Vah ki, vah!..Seni, Türkler’den başka müdafaa eden, koruyan birileri mi vardı ki, sen de, çekimser kalıyorsun? Ne kadar nankörmüşsün!..En az, F(ı)ransa kadar!..Sana, yazıklar olsun demek, elbette ki, çok az!!!

     İstiklâl Harbi’mizde, Batı Anadolu’muzda, 1963’lerde de Kıbrıs’ta akıl almaz katliamlarla, savunmasız Türk çocuklarını, kadınlarını, ihtiyarlarını öldüren Yunanistan, Hocalı’da Türk çocuklarını çivileyerek öldüren Ermenistan gibi, cinnet hâli yaşıyorsun!..İnsanî hiçbir vasıftan nasibi olmayan anlayışınla, sen de mi Türk ordusunun şanlı ve meşrû vatan müdafaasını kınıyorsun? Elinden geleni  ardına koyma!..

       İtalya, Kanada, Danimarka, Hollanda...siz de aynı safta, terörizmle elele, mâsûm kanı dökenlere  ortaksınız, bilesiniz!..Ve...

       Türk Milleti; gelinen vaziyetten yeni vazîfeler çıkarmasını bilmelisin!.. Yeniden ve derinden, târih muhasebesi yaparak “durum muhakemesine” girişmeli ve onu, genişletmelisin!..

       Önce, içerde, ıvır-zıvır şeylere zaman harcamamalı, millî şuûru diri tutucu tavırlarla harekete geçmeli ve bunu, Türk Dünyası seviyesinde sağlama çarelerine başlamalısın!..

        Hangi mâzeretlerle olduğunu şu anda söz konusu etmeyeceğim, gecikmiş de demeyeceğim, alenen ihmâl edilmiş Türk Dünyası beraberliğini, hiçbir dış gücün tahakkümüne fırsat vermeden teminde acele etmeli ve yine, geç kaldık dememek için, acele etmelisin!...Çok acele...çoook!..

Yazarın Yazıları
ŞİİR BOLLUĞU01 Kasım 2019 KINAYANLARI KINIYORUM18 Ekim 2019 KÜLTÜR ve MEDENİYET09 Nisan 2019 Kabûlünün 98. Yılında:TÜRK İSTİKLÂL MARŞI: BİR EDEBÎ ŞAHESER12 Mart 2019 TAŞHAN02 Mart 2019 MUSTAFA CEMİLOĞLU’NDAN ABDUREHİM HEYİT'E 15 Şubat 2019 SAMSUN'DA BİR EDEBİYAT DERGİSİ: EDEBÎCE10 Şubat 2019 KADIN CİNÂYETLERİ06 Şubat 2019 SİYÂSET HER ŞEY DEĞİLDİR02 Şubat 2019 DOSTLUK ÜSTÜNE28 Ocak 2019
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR SAMSUNSPOR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM SAĞLIK BELEDİYELER PROGRAMLAR GALERİ WEB TV İLETİŞİM