Veysel ÇAKI

TOPLUMUN İNŞASINDA CAMİNİN ROLÜ

İslam Dininde mabetler ilk dönemlerde mescit olarak zikredilmiş, günümüzde ise hem “mescit” hem de “cami” olarak isimlendirilmektedir. Camilerin ilk ve asıl fonksiyonu Allah’ın anıldığı, birlik ve beraberlik içerisinde Allah’a ibadet edildiği yerler yani mabet oluşlarıdır.

Mescitler İslam toplumunda Müslümanları toplayıcı bir işleve sahiptir. Zaten cami, mana olarak “toplayıcı, bir araya getiren” anlamına gelir. Bu anlamda camiler hayatın merkezinde yer alan mekânlardır. Camilerin Allah’ın adının yüceltildiği mekânlar olduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle zikredilmektedir: “Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.”  Nur, 24/36-37     

Kur’an'da mescitlerden bahsedilirken özellikle Allah’a aidiyetleri vurgulanır. Bu konudaki ayette; “Mescitler şüphesiz Allah’ındır. O halde Allah ile beraber kimseye yalvarmayın”(Cin/18)

Bu ayetteki mescitlerin “Allah’a ait oldukları” vurgusu bizlere; camilerde insanlara din anlatılırken insanların kendilerince uydurduğu değil, bidat ve hurafelerden uzak, Allah’ın indirdiği dinin anlatılmasını hatırlatmalıdır.

Kur’an-ı Kerimde ; “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”( Tevbe,-18) buyurulmaktadır.

O halde camilerimiz hayatımızın ve toplumumuzun inşasında bir merkezdir. Camilerimizi dolduralım, şenlendirelim gerekiyorsa inşa edelim:

Osman b. Affân (r.a.), mescidi yeniden bina etmek istemiş, halk bunu hoş görmeyerek onu olduğu gibi bırakmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Osman (r.a.), “Ben Allah Resulü’nü (s.a.s.) , 'Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri (bir köşk) bina eder.' buyururken işittim.” dedi. (Müslim, Zühd, 44)

Camiler islam'ın temel prensiplerinden biri olan iyilikleri emretmek, kötülüklerden sakındırmak görevinin en iyi şekilde yapılabileceği mekânlardır. Hatta peygamberimizden rivayet edilen camide kılınan namazların tek başına kılınan namazlardan 25 ya da 27 derece daha sevap olduğu yolundaki rivayetlerle camilerimize teşrif etmenin sevabı vurgulanmaktadır.

Camilerle bağımızı koparmayıp cemaatle namaza devam ederek camileri hayatımızın merkezine koyalım.

Nebî (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere, kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz." (Ebû Dâvûd, Salât 50; Tirmizî, Salât 166) 

İçinde bulunduğumuz günler 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası. Camiler ve Din Görevlileri haftasının hayırlı uğurlu geçmesini diler, din gönüllülerinden ölenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler dilerim…

Yazarın Yazıları
TOPLUMUN İNŞASINDA CAMİNİN ROLÜ01 Ekim 2019
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR SAMSUNSPOR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM SAĞLIK BELEDİYELER PROGRAMLAR GALERİ WEB TV İLETİŞİM