M. Halistin KUKUL

ŞİİR BOLLUĞU

    Bolluk, güzel bir şey!..

    Öyleyse, biraz mânidâr görebileceğiniz bu başlığı niçin koyduğum da illâ ki anlaşılmıştır!..

    Bir cihetten sevindirici bulduğum bu tâbirimi, doğrusunu isterseniz, bu bolluğa rağmen hiç de tasvip edemedim.  Gerçekten, dergilerimize ve facebook’a baktığım zaman  bu kadar şiir bolluğu dünyanın hiçbir yerinde yoktur diyorum.

    Gerçi, rahmetli Prof. Dr. Mehmet Kaplan hoca, bizim kadar velisi-delisi şâir olan başka bir millet yoktur derdi ammâ o zamanlar bu kadar da değildi.

     Hiçbir edebiyat dergisinde şiir yayınlamadan daha otuzbeş-kırkında yedi sekiz şiir kitabına imza atan şâirlerimizdeki şiir bolluğunu düşündükçe, şaşırmamak elde değil.

         Bir şiiri ne kadar zamanda yazıp, söz aramızda kemâle erdirip, bunun mükemmelliğine karar verebiliyorlar bilmemiz de mümkün değildir.

     Diyebilirsiniz ki, “Efendim, hem dergilerde yayınlanmamışlar için böyle diyorsunuz, hem de dergilerdekileri fazla buluyorsunuz!..”

      Aynen öyle!..İşte, bundan da sıkıntıdayım!..Bir fikir ve edebiyat dergisinde elli-altmış şiir bulunduğu zaman, bundan, iftihar mı etmeliyiz yoksa endîşe mi duymalıyız, onu da, anlayabilmiş değilim!..

     Aslında, dergilerin herbiri birer mektep tavrında olabilmelidirler. Köklü dediğimiz dergilerde bile, maalesef, bu, yok!..Dergilerin yayın kurulları şâire/yazara karışsın demiyorum. Ancak, bâzı murakabeler, istişâreler gereklidir.     

    Şahsen, bâzen yayınlanmış ve bâzen de yayınlanmak üzere olan birçok şiir kitabıyla muhatap oluyorum.

    Muhatap olduğum kitap sahiplerinden hemen hiçbiri “tenkîd”i daha doğrusu istişâreyi kabullenmiyor. Diyorlar ki, bana bir “takrîz” yazar mısınız?

    Peki, neye göre “takrîz” yazılacaktır, söyler misiniz? Cevap yok!..

    Ben, murakabesiz istişâresiz bir san’attan yana değilim. Bir kişinin görmediği, sezmediği, anlayamadığı, kavrayamadığı şeyi ikinci kişi, görebilir, sezebilir, anlayabilir kavrayabilir ve ortaya, yine o birinciye ait eser çıkar.

    Hele, bu murakabe sayısı biraz daha artabilse ne kadar güzel olur!..

     Dikkat edin, her büyük şâirin önünde, mutlaka bir büyük usta vardır!..Mevlâna’nın önünde Şems, Yûnus’un önünde Mevlâna, Ncep Fâzıl’ın önünde Yûnus Emre!..

    Şimdiki şâirlerin yazdıkları el yakıyor. Uzanamıyorsunuz. Üzerinde bir fikir yürütmeye kalkınca, çehreler değişiyor ve o kişiyi ikinci defa zor görüyorsunuz.

      Bir defa; büyük çoğunluk okumuyor. Neyi mi? Şiir hakkında deneme veya makaleleri, kendinden evvel yaşamış şâirleri!..Tabiî ki, şimdikileri de!..

       Başka? Meselâ; iki üç edebiyat dergisinin isminden bile haberdar değildirler.

        Başka? Estetikten haberleri var diyemeyiz!..Felsefe okumaları, mümkün değil!..Edebiyat târihi: Onlar için boş lâftan ibâret!..

     Denilebilir ki, bu bolluk, hiç olmamaktan daha iyi değil mi? Kendini niçin bu kadar yoruyor ve hırpalıyorsun?

    Tamamen haklısınız!..Aynen katılıyorum!..

     Bu bolluk, hiç olmamasından daha iyidir ve kendimi, bu kadar yormama ve hırpalamama hiç de lüzûm yoktur!..

      Sâhi diyorum!..Ne gerek var bunca yorulmaya hırpalanıp dövünmeye!..

     Adam, bu gencecik yaşında yedi sekiz şiir kitabı çıkarmışsa, varsın kendisi düşünsün!..

     Düşünsün de, onda bu kadar düşünme melekesi olsaydı zâten böyle yapmaz, biraz daha sabır gösterir, ortaya  ‘eser’ koyardı!..

      Fakat, yine de, kalitesiz bolluktan sakınmamız gerektiğinde ısrar ediyorum!..Türk şiirinin, lâf kalabalıklığından kurtulması/kurtarılması elzem ve şarttır!..

Yazarın Yazıları
ŞİİR BOLLUĞU01 Kasım 2019 KINAYANLARI KINIYORUM18 Ekim 2019 KÜLTÜR ve MEDENİYET09 Nisan 2019 Kabûlünün 98. Yılında:TÜRK İSTİKLÂL MARŞI: BİR EDEBÎ ŞAHESER12 Mart 2019 TAŞHAN02 Mart 2019 MUSTAFA CEMİLOĞLU’NDAN ABDUREHİM HEYİT'E 15 Şubat 2019 SAMSUN'DA BİR EDEBİYAT DERGİSİ: EDEBÎCE10 Şubat 2019 KADIN CİNÂYETLERİ06 Şubat 2019 SİYÂSET HER ŞEY DEĞİLDİR02 Şubat 2019 DOSTLUK ÜSTÜNE28 Ocak 2019
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR SAMSUNSPOR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM SAĞLIK BELEDİYELER PROGRAMLAR GALERİ WEB TV İLETİŞİM