Doç. Dr. Yetkin BULUT

TURİZM AJANSI

Turizm dünyadaki her ülke için en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ülkelerin ödemeler bilançosu üzerinde de düzenleyici etkiye sahip. Başta İspanya olmak üzere birçok ülke turizm gelirleri ülkenin önemli gelir kalemlerinden. Ülkemizde ise turizm bilinci yükselmekle birlikte bu bilinç düzeyinin daha da yükselmesi gerekiyor. Zira turizm 50’den fazla sektörü etkileyen ve ülkelerin kalkınmasında stratejik öneme haiz bir sektör.

Ülkemiz turizminin en büyük problemlerinden birisi kendimizi müşterimize yeteri kadar anlatamıyor olmamız. Benzer durum Samsun için de geçerli. 17 ilçenin her birisi turistik ürün çerçevesinde ayrı öneme sahip iken tanıtım eksikliği gibi nedenlerden dolayı şehrimizin turizm gelirleri maalesef ki istenilen seviyelerde değil.

Dünkü resmi gazetede Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Ajansın amacı ise; “Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak tespit edilmiş.

Kurulan ajansın faaliyet alanları;

 1. a) Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.
 2. b) Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunur.
 3. c) Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaları yapar.

ç) Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütür.

 1. d) Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilir, destek ve kaynak sağlayabilir.
 2. e) Ajans, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabilir.

Ajansın gelirleri ise şu şekilde oluşturulmuş;

 1. a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
 2. b) 6. maddeye göre alınacak turizm paylarından,
 3. c) Her türlü bağış ve yardımlardan,

ç) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,

 1. d) Diğer gelirlerden, oluşur.

Kurulan Ajansın gelirlerinin en az yüzde seksen beşi, ülke turizminin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılır.

Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uygun bulunan Ajansın bütçesi Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Yönetim Kurulu yıllara sâri harcama yapmaya yetkilidir. Ajans bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki yıl bütçesine devredilir.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınır.

Ajans gelirlerinin elde edilmesinde çok önemli bir bölümü alınacak olan turizm payı oluşturuyor. Turizm payı ise;

 1. a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
 2. b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
 3. c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

 1. d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
 2. e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranındaolmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Samsun’da da bu şekilde bir örgütlenme yapılır ise turizm gelirleri artırılmış olur.

 

           

Yazarın Yazıları
ARTIRILMIŞ ZEKÂ ÇAĞI01 Ekim 2019 GASTRO DİPLOMASIİ18 Eylül 2019 E SPOR 212 Eylül 2019 E-SPOR10 Eylül 2019 ARTIRILMIŞ ÇAĞ05 Eylül 2019 DİJİTAL SAMSUN03 Eylül 2019 SOSYAL ZEKÂ27 Ağustos 2019 İNSAN İRADESİ01 Ağustos 2019 VAGON ÇIKMAZI30 Temmuz 2019 MESLEK LİSELERİ25 Temmuz 2019
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR SAMSUNSPOR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM SAĞLIK BELEDİYELER PROGRAMLAR GALERİ WEB TV İLETİŞİM