Memduh ERKİN

YENİLİKLER      

       “ Kalkınma, Teknoloji ve Tasarım Üzerine”  başlıklı bir önceki yazımızda kalkınma’nın, önce-kileri aşan ve yaşam  pratiğince geçerliği onaylanmış yeniliklere  bağlı olduğuna ; yeniliklere de sanat, bilim, düşünce, teknoloji ve  bunların  temerküz ettiği  tasarım gibi  gerçekleştirim  alanlarındaki  araş-tırma ve denemelerle varılabildiğine değinmiştik.

Yenilikler, çağın entelektüel  birikimi( kuramsal, felsefi, estetiksel yaklaşımları ve  re- zervi )  ile karşılıklı  etkileşim içinde  birbirlerini geliştirerek varlıklarını sürdüren, dolayısıyla organik  bir  bütünlük oluşturan  bu gerçekleştirim  ve  paylaşım  alanlarındaki vargılarla, bul-gularla, ürünlerle topluma mal olurlar ;  değişik  yansıma  süreçleri  geçirerek  kollektif   bilin-cin  gelişmesini  ve  yeni  boyutlar  kazanmasını sağlarlar.Bu bakımdan  da  sosyo-ekonomik,  sosyo-kültürel, psiko-sosyal ve sosyo-politik bir güç sistemi oluştururlar.

Bilişim ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak ivmesi giderek artan küreselleşme süre-cinin, öncesine hiç benzemeyen yeni denge  şartlarını oluşturduğu yarının dünyasında var ola-bilme, varlığını  kabul  ettirebilme, “yeni” ve  “yenilikler”in takipçisi, taklitçisi  olmakla de-ğil, yaratıcısı, gerçekleştiricisi ve  yöneteni  olmakla mümkün görünmektedir. İncelendiğinde  görüleceği üzere,  günümüze yaklaştıkça  nitelikleri  öncekilerin  kendileriyle  kıyaslanamaya-cağı  kadar yükselen; sayıları ve  çeşitliliği  algoritmik bir artış  gösteren yeniliklerin görüldü-ğü   bilim, sanat, teknoloji, tasarım ve düşünce  tarihi,  bu yargıyı  doğrulayan  örneklerin, ka-nıtların tarihidir.

Bu gerçeğin anlaşılması, özümsenmesi ve kalkınma için zihniyet ekseni olarak alınma-sı, yüksek bir stratejik değer taşımaktadır.Geleceğin dünyasında  bütün  mazlumların ümi-di  güçlü, bağımsız, itibarı yüksek  bir ülke,  mensubiyetinden  gurur duyan, mutlu, özgüvenli, zinde  bireylerden oluşan  gelişmiş ve  müreffeh  bir toplum olabilmemiz;  bilişim ve  iletişim  teknolojilerinin  ivme  kazandırdığı  küreselleşmeyle doğru  orantılı  gelişen kültürel  karmaşa karşısında kendi  kültürel ve estetik değerlerimizden evrensel ölçekte telkin ve tesir gücü yük-sek yeni  beğeni ölçütleri,  kullanım  önerileri ve normlar üreterek  insanlığa, uygarlığa ve  ev-rensel değerlere  katkıda  bulunabilmemiz buna  bağlıdır.

         Bu  bağlamda,  ülkemizin kalkınmasına  hız  kazandıracak  stratejik önceliği  olan en önemli adım,  yeni  nesillerimizin, geleceğin dünyasında gündem belirleyecek yeniliklerin yaratıcısı nitelikli insanlar olarak yetiştirilmelerine yönelik  eğitim-öğretim düzenlemeleri ve  bu  düzenlemelerin  özünü  müdrik , vukuf  sahibi, idealist  eğitimcilerimizin  eğitim-öğretim  uygulamaları  olacaktır. Bu  öngörümüz, eğitim sistemimizin her kademesini ve  her ala-nını  kapsamaktadır.         

 

                                                                                                              

Yazarın Yazıları
YENİLİKLER      21 Şubat 2019 KALKINMA,  TEKNOLOJİ VE TASARIM  ÜZERİNE19 Şubat 2019 KALKINMA,  TEKNOLOJİ VE TASARIM ÜZERİNE24 Aralık 2018
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM GALERİ VİDEO E GAZETE HABERAKS TV İLETİŞİM