Ahmet HAYVALI

İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ VE SAMSUN...

Kalkınmada Öncelikli İller ne demek ne anlam taşıyor, Samsun bu illerin arasında yer alıyor mu?  İsterseniz önce çok kısaca hatırlamaya çalışalım.

Ülkemizin geri kalmış illeri,  Bakanlar Kurulu kararı ile  "Kalkınmada Öncelikli Yöre" kabul edilmiş ve buralarda yapılacak yatırımlarla, bu illerde çalışanlara bazı özel teşvikler sağlanmıştır.  Bu illerin kalkınmada öncelikli yöre ilan edilip burada yapılacak yatırımlara ve çalışacak işgücüne bazı özel teşvikler sağlanmasındaki amaç,  özel sektör açısından bu yörelere yatırımların çekiciliğini artırmak, dolayısıyla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Hatırlanacağı üzere, Kalkınmada öncelikli iller belirlendiğinde bölgemizde sadece Samsunumuz kapsam dışında bırakılmış ve garip bir harita oluşmuştu. Karadeniz bölgesinde tüm iller kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınırken kalkınmış ve her anlamda gelişmiş! Olarak kabul edilen Samsun kapsama dahil edilmemişti. O dönemde kapsamama dahil olma yolunda nasıl bir uğraşa verildiğini, neden sonuç alınamadığını buradan tekrarlamaya gerek görmüyorum.

Şimdi bir başka olay ister istemez bize yine Samsun’ un yalnızlığını, sahipsizliğini hatırlattı.

26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’ de  “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ” yayımlandı.

 

Bu karar niçin bir önemli bakalım o zaman;

Kalkınmada öncelikli illerdeki özel sektör işyerlerine 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının  (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanmaktadır.

Bu Karar uyarınca, ilave sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için   01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar uygulanacaktır.

İşte durum budur. Her anlamda kalkınmış ve gelişmiş olan Samsun’ un bu teşviklere ihtiyacı olmadığı kanaati hasıl olmuştur. Hiç ama hiç kimsenin sesi çıkmadığına göre de Samsun’ da faaliyette bulunan özel sektör işyerlerinin bu tür bir teşvik uygulamasına ihtiyacı bulunmadığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır.

Biz Samsun’ un kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmaması noktasında göstermiş olduğumuz hassasiyetle bu kararın ardından da yine tepkimizi dile getiriyor ve diyorum ki;

“Samsun hangi kriterler esas alınarak komşu illere,  hatta tüm bölge illerine nazaran kalkınmış il olarak addedildi?  Hangi kriter esas alındı ise kesinlikle bir yanlışlık söz konudur ve mutlaka gözden geçirilerek Samsun’ un mağduriyeti giderilmelidir. Karar 01.01.2019 itibarıyla yürürlüğe girecektir. Samsun, yine sessiz ve durumu kabullenmiş bir tutum mu sergileyecektir.  Sayın Valimiz başta olmak üzere, milletvekillerimizin,  tüm siyasi parti yöneticilerimiz ve ilgili STK’ların velhasıl Samsun kamuoyunun dikkatlerine arz ederim.”

Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim. 

Yazarın Yazıları
POŞET CEZASI...28 Nisan 2019 SERBEST MESLEK ERBABININ EŞİNE ÖDENEN ÜCRET...15 Nisan 2019 ELEKTRONİK FİNANSAL RAPORLAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR08 Nisan 2019 VUK 115 NOLU SİRKÜLER ÜZERİNE…01 Nisan 2019 BEYAN SÜRELERİ UZATILDI...25 Mart 2019 KDV UYGULAMA TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR...11 Mart 2019 MUHASEBE HAFTASI VE BİR ALINTI...04 Mart 2019 ANGARYALAR İSYAN ETTİRDİ...25 Şubat 2019 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMANIN KRİTERLERİ...18 Şubat 2019 MAKUL GÜVENCE...11 Şubat 2019
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM GALERİ VİDEO E GAZETE HABERAKS TV İLETİŞİM