Doç. Dr. Yetkin BULUT

SAMSUN VE FUARLAR

Fuarlar mal ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Fuarlarda alıcı ve satıcılar çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmektedirler. Zaman açısından sınırlandırılmış etkinlikler olan fuarlarda çok sayıda katılımcı, bir veya birden fazla ekonomik dalın önemli ürünlerini sergilemekte ve ağırlıklı olarak sanayi toptancılarına, sanayi tüketicilerine ve büyük miktarlarda satın alanlara örnek ürünler tanıtmaktadır.

Fuarlar mal/hizmet üreticilerinin ve bunları tüketenlerin belli bir zaman ve uzam dilimi içerisinde buluştukları bir pazar niteliği taşımakta ve fuarların belirli bir konuya yönelik olması katılımcı firmalara ‘ilgili talebi’ doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama olanağı vermektedir. Bu sayede hem satış hem de tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil, aynı zamanda düzenlendikleri kent, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmakta, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme-içme gibi temel gereksinmelerini fuarın düzenlendiği bölgede karşılama zorunluluğu o bölgede faaliyet gösteren birçok işletmenin gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktadır. İnsanların ilgi alanlarındaki farklılık insanların kişisel özellikleri, yaş, cinsiyet, inanç ve değerleri, yetişme tarzları, aile yapıları, yaşam standartları, eğitim ve gelir düzeyleri, alışkanlıkları gibi pek çok etkenle ilgilidir. Ayrıca insanların ilgi alanları, kişisel özelliklerine göre değiştiği gibi meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları da bu konuda etkili olabilmektedir.

İşletmeler ihtisas fuarlarına katılarak pazar araştırması yapmakta, pazar paylarını büyütmenin yollarını aramakta ve hedef kitlelerini belirlemek için fuarları en iyi araçlardan biri olarak görmektedirler. Ayrıca bilgi alışverişinde bulunarak sektörel gelişmeleri izlemede yararlı yollardan biri olan fuarlara katılarak iş olanaklarını artırmakta ve buna bağlı olarak istihdam yaratmaktadırlar. Fuarlar firmalara, faaliyet gösterdikleri alandaki son yenilikleri görme, teknoloji transferi, ticari bağlantılar kurma, gidilen ülkenin ticaret mevzuatı ile piyasa ve iş hacmi hakkında yerinde bilgi edinme, ürün veya hizmetini etkin bir şekilde tanıtma olanağı sunmaktadır. Günümüzde en çok rastlanan ve fuarcılık sektörünün temelini oluşturan fuar türü ise “ihtisas fuarları” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fuarlarda, sergilenecek ürünler bilimsel bir yöntemle belirlenir ve tanımlanır. Bunlar dışında kalan ürünlere izin verilmez. Bilimsel adlandırma, sergilenecek ürünlerin teknik özellikleri veya ürün grupları ile ilişkilidir. Üretim alanlarına bağlı olarak belirli ürünler için düzenlenen ihtisas fuarları olduğu gibi, belirli müşteriler/teknikler/prosesler/konular için de düzenlenen ihtisas fuarları vardır. Bu uygulama-yönlü fuarlar belirli müşteri grupları tarafından ihtiyaç duyulan ve teknik yapılarına bakılmaksızın belirlenen tüm ürünleri içerir.

Fuarlar ürün ile tüketiciyi bir araya getirmesi nedeni ile ürün pazarlama açısından oldukça önemli işlevler yüklenmektedir. Günümüz pazarlarında tüketici davranışları son derece değişken ve karmaşık bir yapı kazanmış, bir ürün ya da hizmetin tanıtımı, en az o ürünü üretmek kadar önemli bir duruma gelmiştir. Yapılan bir araştırmada; bir ürün ne kadar iyi ve kaliteli üretilirse üretilsin, o ürün iyi ve doğru bir biçimde tanıtılmaz ve pazarlanamazsa ilgi görmeyecektir. Bu nedenle süs bitkilerinde de ürünler tüketicinin ilgisini çekecek yöntemlerle tanıtılması ve fuarlara hedef kitlenin katılımının sağlanması açısından, gerekli iletişimin sağlanabilmesi için iletişim araçları karmasının etkin bir şekilde kullanılmasının zorunlu olduğunu belirtmişlerdir. Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasında reklam, kişisel satış ve diğer satış arttırıcı faaliyetler yanında fuarlar da büyük bir öneme sahiptir. Rekabetin arttığı ve yeni teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde çok sayıda işletmenin içinde yer aldığı ve çok sayıda ürünün söz konusu olduğu pazarlar ortaya çıkmıştır.

2017 TOBB Fuar istatistiklerine göre Samsun ülke genelinde düzenlenen fuar sayısına göre 10. Sırada yer almaktadır. İlk sırada İstanbul ve hemen sonrasında da Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gelmektedir. İlimizde düzenlenecek olan fuar sayısının artması şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısının artmasına neden olacak ve netice itibari ile de Samsun’un ekonomideki yeri daha üst sıralarda yerini alacaktır.

Yazarın Yazıları
KATMA DEĞER16 Mayıs 2019 BAŞARABİLİRİZ14 Mayıs 2019 Kobiler ve Dijitalleşme09 Mayıs 2019 ZENGİNLİK, BAŞARI VE SEVGİ07 Mayıs 2019 ÇEVRİMİÇİ HAYATLAR02 Mayıs 2019 Seligman Deneyi30 Nisan 2019 VERİ BİLİMİ25 Nisan 2019 ÇOCUKLAR23 Nisan 2019 E HASTALIKLAR18 Nisan 2019 OYUNLAŞTIRMA16 Nisan 2019
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM GALERİ VİDEO E GAZETE HABERAKS TV İLETİŞİM