Şenol Yücedağ

REKABET KURUMUNDAN FINDIK GÖRÜNÜMÜ (2)

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Rekabet Kurumu Fındık Sektör Araştırması Raporu Takdim ve  Değerlendirme panelinde yaptığı konuşmada, kurum olarak 4054 sayılı Rekabetin  Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, teşebbüslerin rekabet kurallarına uygun  davranıp davranmadıkları konusunda inceleme, denetim ve değerlendirme  fonksiyonunu çağın gereklerine en uygun biçimde yapmaya azami özen  gösterdiklerini söyledi.

En güncel gelişmeleri takip edip ekonomilerin dönüşümünü içselleştirip  buna göre kendi birikim ve bakış açısını da sürekli güncellediklerini ifade eden  Torlak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte yaşadığımız yüzyıl içerisinde çağdaş yönetim  anlayışının sadece ex-post denetimlere indirgenemeyeceği, denetim öncesi  sinyallerin de önemsenmesi gerektiği bir gerçektir. Bu bağlamda aynı zamanda  etkin bir yönetişim anlayışının uzantısı olarak Rekabet Kurumu olarak,  ekonomideki diğer paydaşlarla birlikte proaktif bir yaklaşıma da büyük önem  vermekteyiz. Böylesi bir yaklaşım, 'Rekabet savunuculuğunu' Rekabet Kurumu'nun  önemli politika araçlarından biri haline getirmiştir. En genel anlamı ile rekabet  savunuculuğu, rekabet kurallarının uygulanmasının yanı sıra diğer kamu kurum ve  kuruluşları da dâhil olmak üzere ekonomideki tüm paydaşlarla etkin bir iş  birliğinin gerçekleştirilmesi, bu suretle rekabet ortamının tesisi ve rekabetin  artırılması ile ilgili girişimlerin bütünü şeklinde tanımlanabilir."

"REKABET KURUMU FINDIK SEKTÖRÜNDE EN ETKİN KAMU KURUMLARINDAN BİRİ  HALİNE GELDİ"

Ömer Torlak, son yıllarda kurum tarafından otomotivden enerjiye ve  televizyon yayıncılığına kadar farklı birçok alanda kapsamlı sektör araştırma  raporları yayımlandığını hatırlatarak, bu raporların rekabet savunuculuğunun  etkin politika araçları haline gelmesi için katkı verdiğini kaydetti.

Fındık sektör raporunun da bu çalışmalardan biri olduğunu belirten  Torlak, son dönemde verilen kurul kararlarına bakıldığında Rekabet Kurumu'nun  fındık sektöründe en etkin olan kamu kurumlarından biri haline geldiğini söyledi.

Torlak, fındık sektöründe sadece son 5-6 yıl içerisinde bile gelen  şikâyetler üzerine veya re’sen açılan 6 adet ön araştırmanın olduğunu, bu dönemde  ayrıca önemli devralma kararlarının verildiğini ifade ederek, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu ön araştırma veya devralma raporlarına bakıldığında,  Rekabet Kurumu'nun sadece mevzuat denetimi ile yetinmediği, çoğu zaman fiyatların  birlikte belirlendiği iddiasını içeren şikâyetlere neden olan pazar yapısını da  derinlemesine analiz ettiği görülmekte. Rekabet Kurumu olarak, her alanda olduğu  gibi fındık sektörü için de 'fiyatın piyasa mekanizmaları dışında belirlendiği'  iddialarını her yönüyle, ciddiyetle ele alıyoruz ve bundan böyle de ele almaya  devam edeceğiz. Bu çabanın halkımız nezdinde de karşılık gördüğü açık biçimde  görülmektedir.

Üreticiden tüketiciye kadar geniş bir kesimin artık fındık piyasasına  ilişkin analizlerinde hep Rekabet Kurumu'nu işaret eder hale gelmiş olması, bunun  bir göstergesidir. Bu durum kuruma iletilen şikâyet sayılarına da yansımakta olup  bu hususu aynı zamanda Rekabet Kurumu'na duyulan güven ve itimadın göstergesi  olarak kabul etmek mümkündür."

"BİRTAKIM SORUNLAR HALEN VARLIĞINI KORUYOR"

Ömer Torlak, Rekabet Kurumu'nca fındık sektöründe yürütülen çok sayıda  inceleme sonucu önemli bir tespitin ortaya çıktığını, kamu kaynaklarının etkin  kullanımı bakımından 4054 sayılı kanun çerçevesinde yürütülen tekil  incelemelerden ziyade, fındık piyasasında şikâyetlerin temeline inilmesi ve  sektördeki yapısal sorunlar için bütüncül bir bakış açısının geliştirilmesinin  zaruri hale geldiğini vurguladı.

Torlak, bu tespit ve zarurete dayanarak kurulun, konunun daha  ayrıntılı ve kapsamlı incelenebilmesi amacıyla ve rekabet savunuculuğu politikası  ile de uyumlu olarak fındık piyasasına yönelik olarak sektör araştırması  yapılmasına karar verdiğini bildirdi.

Son dönemde fındık üretiminde gerçekleştirilen yapısal dönüşüm ve  iyileştirmelere karşın fındık üretimine ilişkin birtakım sorunların halen  varlığını koruduğunu ifade eden Torlak, şunları kaydetti:

"Üreticilerin fındık üretimi ve ticaretinden yeterince refah payı  alamadıkları yönündeki şikâyetler çerçevesinde kamuoyuna yansıyan sorunların yanı  sıra Türk fındık üretimi, artan uluslararası rekabet ile de karşı karşıyadır. Bu  nedenle Türk fındığının tahtını uzun vadede de koruyabilmesi için bugün  verimlilik artışından fiyat istikrarına, saklama koşullarından arz istikrarına  kadar her alanda uzun vadeli politikaların geliştirilmesi elzemdir. Raporda  vurgulanan önemli bir diğer husus ise meselenin sadece ekonomik bir mesele  olmadığı, tarım istihdamından kırsal yerleşime kadar önemli sosyal boyutların da  hesaba katılması gerekliliğidir. Çözüm önerilerinin tartışılabilmesi için  şüphesiz öncelikle sektörün mikro-ekonomik yapısı iyi analiz edilmeli ve  anlaşılmalıdır. "

Yazarın Yazıları
EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM 330 Kasım 2018 EKONOMİK GERİ DÖNÜŞÜM (1)16 Kasım 2018 KONKORDATO SUİSTİMALLERİ26 Ekim 2018 EŞEL MOBİL MAAŞLARA DA OLMALI!...20 Ekim 2018 EYLÜL ENFLASYONU NE DİYOR?09 Ekim 2018 YABANCI SERMAYE NEDEN ÖNEMLİ(II)26 Ağustos 2018 YABANCI SERMAYE NEDEN ÖNEMLİ(I)25 Ağustos 2018 SABİT KUR REJİMİ BUGÜN UYGULANABİLİR Mİ?(II)17 Ağustos 2018 TÜRKİYE SABİT KUR REJİMİNE GEÇEBİLİR Mİ?(I)16 Ağustos 2018 CARİ AÇIK BU AY DÜŞTÜ11 Ağustos 2018
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM GALERİ VİDEO E GAZETE HABERAKS TV İLETİŞİM