Av. Dr. Cengizhan Hatipoğlu

TAŞERON(ALT İŞVEREN) DÜZENLEMESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER (II)

696 sayılı KHK ile yapılan düzenleme gereğince taşeron düzenlemesinin kapsamına; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan cetvellere tabi olmamakla birlikte KHK ekinde listesi bulunan (Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı gibi sadece 12 tane) diğer özel bütçeli kuruluşlar girmektedir. Ayrıca KHK’nın 73. maddesi ile kapatılan Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nda çalışan taşeron işçiler ile kamu-özel ortaklığı çerçevesinde kurulan şehir hastaneleri kısmen düzenleme kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte pek çok KİT’ler(BOTAŞ, Çay-Kur, TMO, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi) ile özel bütçeli kuruluşlar(Anadolu Ajansı, Şeker Kurumu Başkanlığı, Sulama Birlikleri, TRT, Halk Bankası, Ziraat Bankası, İller Bankası gibi) kapsam dışında bırakılmıştır.

 

Kurum ve kuruluşlar arasında yukarıdaki şekilde yapılan ayrım ve bunun nedeni izaha muhtaçtır. Diğer deyişle kurum ve kuruluşlar arasında hangi gerekçe ile bu çerçevede bir ayrım yapıldığı ve taşeron düzenlemesinin olumlu olduğu varsayıldığında niçin bazı taşeron işçilerin belli imkânlardan mahrum bırakıldığı tatmin edici şekilde açıklanmalıdır. Bu noktada tüm kuşku ve tereddütleri giderici mahiyette açık ve saydam bir zeminin oluşturul(a)maması halinde belli kişiler lehine pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle kanun önünde eşitlik ilkesinin kaidesinden kopartılmış olacağının ve bu sebeple vatandaşlar arasında sosyal devlet algısının onarılması güç şekilde zarar göreceğinin bilinmesi gerekir.

 

696 sayılı KHK ile kapsama alınan merkezi idarelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçebilmeleri için 127. maddeye göre şu şartlar aranmaktadır; 1) İşçinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta ya da bu tarih itibariyle analık veya hastalık izninde ya da askerde olması, 2) İşçinin Devlet memurluğuna alınma kriterlerinden bazılarına sahip olması, 3) İşçinin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmamış olması, 4) İşçinin taşeronda çalıştırıldığı döneme ilişkin açmış olduğu dava ve/veya icra takiplerinden feragat etmesi, 5) KHK ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmesi, 6) İşçinin yapılacak sınav ya da sınavlarda başarılı olması. Bir sonraki yazımızda burada aranan koşulların hukuk karşısında kıymetini ve bu çerçevede olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendireceğiz.

Yazarın Yazıları
KURBİYETE VESİLE KURBAN19 Ağustos 2018 BİR ÇOCUK, BİR KADIN, BİR ÜLKE28 Temmuz 2018 BİR MÜSLÜMANLIK TURNUSOLU: KREDİ FAİZLERİ17 Temmuz 2018 ''Rahmetli'' Stephen Hawking ve 'İnsani Çürümüşlük Endeksindeki' Yerimiz28 Haziran 2018 İNSANLIĞIMIZDA KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACI24 Haziran 2018 UFAK TEFEK HUKUKSUZLUKLAR15 Haziran 2018 DUA VAKTİ05 Haziran 2018 GIRTLAKTAN AŞAĞIYA İNMEYEN ADALET SÖYLEMİ24 Mayıs 2018 İYİ İNSAN; İDEAL İNSAN17 Mayıs 2018 GÜLHAN09 Mayıs 2018
ANA SAYFA SAMSUNSPOR YAZARLAR GÜNDEM SİYASET EKONOMİ GÜNCEL SPOR YAŞAM GALERİ VİDEO E GAZETE HABERAKS TV İLETİŞİM